Menu Content/Inhalt
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir : B
 

Sonuçlar 1 - 5 Toplam: 13
Þiir / Þiir

Rating 3.1/5 (16 votes)

yakup zaman    22 Eylül 2007 15:23 | BÝR DOSTUMLA SOHBET ETTÝM Geçmiþte yaþayan dinazormuþum, Þu benim dostumun söylediðine bak! Tamamen ot gibi yaþýyormuþum, Þu benim dostumun söylediðine bak! Dü...
22/09/2007 | 1370 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 2.6/5 (17 votes)

Yýl bidokuzyüz doksanüç Start verdi karanlýk güç Oyun dolu kara Cuma Ýki Temmuz unutmam hiç. Yerel gazeteler uydurdu Yobazlar duydu kudurdu Müslüman mahallesinde Salyangoz satýlýrmýydý. Tekbirlerle baþl...
20/07/2007 | 1647 Hits | Print | PDF | Email | Read more...

Þiir / Þiir

Rating 2.8/5 (15 votes)

cafer zaman    24 Nisan 2007 23:31 | t.c. ankara Her an her zaman aklýmda olan Adý keklikpýnar benim köyümün Yirmi beþ haneden bir eve inen Yaþayana mazi olmuþ benim köyümün Geçimi yaþamý çi...
25/04/2007 | 1335 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 2.8/5 (16 votes)

 Tüm Dünyaya Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avusturya Kýtasýna, Kýtalara ait Tüm devletlere internet kanalýyla þöyle sesleniyorum    Evrende Yaþayan tüm insanlara   Yaþamaya geldik yaþamak olsa&n...
20/03/2007 | 1178 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 2.9/5 (15 votes)

Sessiz ve kimsesiz þu benim köyüm  Anasýz babasýz yetime dönmüþ  Soðuk sularýna olmazdý doyum  Çekilmiþ o sular bir çöle dönmüþ      Koyun otlatmaya ot bulamazdýk  Gizl...
01/03/2007 | 1205 Hits | Print | PDF | Email

<< Baþa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
  

Powered by AlphaContent 3.0.3 © 2005-2024 - All rights reserved