Menu Content/Inhalt
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir : G
 

Sonuçlar 1 - 5 Toplam: 9
Þiir / Þiir

Rating 2.8/5 (18 votes)

Geçmiþ günü beyhude yere yad etme. Bir gelmemiþ an için de feryat etme, Geçmiþ ,gelecek masal bunlar hep. Eðlenmene bak, ömrünü berbat etme. Niceler geldi,neler istediler. Sonunda dünyayý býrakýp gittiler. Sen ...
18/05/2007 | 1328 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 2.9/5 (16 votes)

Daðlarýn baþýnda kar, bulut olur  Dünyada üretilen þeyler kalýr  Zamaný gelen her çiçek de solur  Üretenler güzel kýlar dünyayý    Bulut olmayýnca, yaðmazmýþ yaðmur  S...
31/10/2006 | 1364 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 3.4/5 (19 votes)

Çorap örülüyor, bu memleketin baþýna  Göz koymuþ eyyamcýlar, topraðýna taþýna  Özelleþtirme gelir, soyguncunun iþine  Farkýnda deðil bunlarýn, benim güzel halkým    Kapatýl...
02/07/2006 | 1282 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 2.5/5 (17 votes)

Yok mudur? Sizlerde net gören gözler  Hani verdiðiniz, o tatlý sözler  Enerjisiz tene, dayanmaz dizler  Bu kadar gerçeði, bilemiyoruz    Bilmem neden, onu sat bunu sat  Yoksul býraktýnýz bu ha...
02/07/2006 | 1205 Hits | Print | PDF | Email

Þiir / Þiir

Rating 3.5/5 (17 votes)

Kendini bilmeyen, onca insanlar  Fesatlýk tohumu, ekip gidenler  Ýnsanlara nice, aðý sunanlar  Bakmadan ardýna, çýkýp gidenler    Hiç emek vermeden, bunca serveti  Nasýl da kazandýn, nedir hikmeti&...
09/06/2006 | 1254 Hits | Print | PDF | Email

<< Baþa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
  

Powered by AlphaContent 3.0.3 © 2005-2024 - All rights reserved