Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Haberler arrow Son Haberler
Son Haberler
articles.jpg

Hosgeldiniz . .

Filtre     Sýrala     Göster # 
Tarih Öðe Baþlýðý Yazar Týklamalar
Tuesday, 18 December 2012 Türkiye - 10 Kasým 2012 Administrator 1100
Friday, 27 January 2012 ''Almanya'da erkeklere yönelik þiddet artýyor'' Administrator 3522
Monday, 23 January 2012 Berlinde Türk Babalar gurubu - Sondakikahaber - Administrator 3169
Sunday, 15 May 2011 Þans oyunlarýna karþý yeni önlemler Administrator 1342
Sunday, 12 December 2010 Ha-ber.com - *** ''2010 Alman Angajman Ödülleri'' verildi Administrator 1325
Sunday, 12 December 2010 Haberler.com - Ýki Türk Almanya Sosyal Angajman Ödülüne Layýk Görüldü Administrator 1477
Saturday, 16 October 2010 Ali Doðan`a destek verelim - Avrupa Aleviler Gençler Birliði Administrator 1062
Friday, 24 September 2010 Erdoðan'dan Sarrazin'e açýk oturum daveti Administrator 1042
Saturday, 21 August 2010 Haber Gazete - Berlin'de Türk babalar gurubu Administrator 1170
Sunday, 23 May 2010 Köln Radyosu - HAYATIN ÝÇÝNDEN - Psikolog Kazým Erdoðan ile söyleþi Administrator 1183
Saturday, 08 May 2010 Baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz Ali . . . Administrator 1103
Sunday, 02 May 2010 Baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz Cevahir ! Administrator 2866
Monday, 22 March 2010 MANNHEÝM DA ÞÝDDETE KARÞI ELELE... Administrator 1189
Sunday, 31 January 2010 Merhaba sevgili Gökçeharman lýlar, Administrator 1301
Saturday, 02 January 2010 Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun Administrator 1037
Thursday, 31 December 2009 Berlinde kurulan ilk babalar gurubu hakkinda söylesi Administrator 997
Monday, 28 December 2009 Almanyalý Türk babalar bakým parasýna karþý Administrator 1102
Monday, 23 November 2009 Kurban Bayramanýz Kutlu olsun Administrator 1070
Thursday, 19 November 2009 Dostluk ve Dayanýþma Gecesi 2009 Administrator 1373
Monday, 16 November 2009 Sevgili Köylülerimiz erdal erdogan 1473
Monday, 09 November 2009 10 Kasým 2009 Administrator 1123
Wednesday, 28 October 2009 Cumhuriyet Bayramý Administrator 958
Sunday, 30 August 2009 30. Aðustos Zafer Bayramý Administrator 1216
Monday, 13 April 2009 Almanya'da göçmen babalara uyum desteði Administrator 1226
Monday, 16 February 2009 "Neukölln Gençliði" adlý dernek kuruldu Administrator 1332
Sunday, 01 February 2009 Almanya'da göçmen babalara uyum desteði - DW-World - Deutsche Welle Administrator 1457
Friday, 09 January 2009 Baþkanýmýz Mehmet Zaman Muhtar Adayý Administrator 1751
Thursday, 01 January 2009 Vefat selahattin kozu 1508
Tuesday, 02 September 2008 filozoflardan seçme sözler rasim kaya 1543
Monday, 26 November 2007 *** ha-ber.com yazarlarýna proje ödülü Administrator 1384
 
<< Baþa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 30 Toplam: 41
Lütfen websitemize içerik yazarak katk1da bulunun - Katkılarınızdan dolayı şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun

Köye su Þebekesi -
Sevgili göceharmanlýlar ve kendini oralý hissedenler iki parçadan oluþan köyümüzün bir tarafýna su þebekesi yapýlmadýðýný duydum sebebi ne olusa olsun hiçte iyi olmadýðý ortada.
Yanlýz ben bunda artniyet olacaðýný düþünmek istemiyorum aksi halde geriye dönük birlikte yaþadýðimýz ve yaþanmýþlardanda bu bilinç altý her zaman varmýþ diye düþünürüm eðer bir artniyet varsa oda þuan organizasyonu yapanlarýndýr
Bu konuda gerekli giriþimler yapýlmalý olumlu bir sonuç alýnmadýðý taktirde o anlayýþý öne cýkaracak bir þekilde ilgili makamlara faks eylemi yapabiliriz buna benzer eylem ve etkinlikler yapmamýz gerekir.Eðer dernek olarak yeterli olamazsak Demokýratik kitle örðütlerini de katarak yapacaðýmýz etkinliði geliþtire biliriz
Doslar birlikte olduðumuz ve yapacaðýmýz iþleri bir görev gibi düþünürsek her þeyi baþaracaðýmýza inanýyorüm fakat bunca süredir bu birlikteliði saðlamak için hiçte birþey yapýlmadýðý gözüküyor .Derneðe yeni ve genç insanlar sahiplenmediðinden dolayý þimdiye kadar derneði yürüten ve katký sunan insanlarýda yoruyor ve býkýyorlar.
Ben derim ki derneði gözden geçirmek gerekir aksitaktirde tabeladan baþka bir anlamý kalmýyacak bizler dernek olmazsada baþka birliktelikler oluþturalak birlikte olabiliriz.


Sevgili canlar -
Sevgili canlar, siteye yazılanlardan anladığıma göre, dernekte ve köylülülerimiz arasında ufak tefekte olsa, bazı sorunların yaşandığını sanıyorum.
Sevgili canlar, insan toplumsal bir varlıktır. Toplumsal varlık, toplumsal brilikteliği, toplumsal barısı ve anlayışı birlikte çözmeyi bir olgu olarak insanlara dayatır.
Ama biz ne yapıyoruz. Birliştirme kültürü yerine, ayrıştırma kültürünü dayatarak, çözüme giden yolu kapatıp, günlük kaygıları, günlük çıkarları ve küçük aidiyetleri öne alarak, toplumsal bilinci yok ediyoruz.
Oysa insan akıllı bir varlıktır! Acaba akıllı mı? o da ayrı bir soru.
Eğer akıllı olduğumuzda diretiyorsak, o zaman duygulardan sıyrılıp, aklı öne geçirmeliyiz.
Küçük aidiyetler (kişisel aidiyetler) (tarikat, etnik, inanç vg. öne çıkarıldığında toplumu bölmek, parçalamak, bütünselliği bozmak çok daha kolaylaşır. Bugün hem ülkemizde ve hem de dünyada, üzülerek söylemeliyim ki; kişisel, gurupsal, inanaçsal ve bölgesel aidiyetler öne çıkarılarak toplupsal bütünlük darmadağın ediliyor.
Bunu kendi köyümün derneğinde yaşamış olmak, toplum olarak geldiğimiz aşamanın neresi olduğunu göstermektedir.
Üretimde, ulusal bilinçte, evrensel kültürde, paylaşımda, bir araya gelmemiz gerekirken; özel aidiyetlerimiziz, kıskançlıklarımızı, günlük dedikoduları, ayrılıklarımızı savunarak bir bütünü parçalamak, toplumsal birlikteliğimize büyük zararlar verir.
Eğer derneğimiz, bu birlikteliği kuramıyor ve insanlarımız arasında bir ayrımcılık olarak görülüyorsa, bunu devam ettirmenin bir yararının olmadığını düşünüyorum.
Demek ki bizim köyümüzün insanı, böyle bir birlikteliği devamettirecek ve bu yapıyıkoruyacak bilinçtrn yoksun. Bu bilinci yıllrdır var etmeye çalışan ve bu birlikteliği yürütmeyi savunan başta dernek başkanmız Mehmet Zaman olmak üzere diğer duyarlı canların çabası bir sonuç vermemiş.
Lütfen, akıl her şeyi çözer. yeter ki duygularımızı ve ayrılıklarımzı bir kenara bırakalım.
Hoşça kalın.


Yaktýlar Yüreðimi Ateþlerde - Sizlerle paylaþmak istedim yüreðimdekileri dostlarim

spor - türkiye yunanistan maçında başarılar diliyoruz.Ayrıca türkiye-yunanistan maçı Ali Sami Yen stadında oynanacaktır.

haber -
Merhaba sevgili Gökçe harmanlılar,
1950li yıllardan bugüne kadar köyümüzün olumsuz koşulları ve olanaksızlıkları, ekonomik birikimden yoksun, yoksul insanlarımız şehirlere göç etmek zorunda kaldılar.

1970li yıllarda yaşadığımız şehirlere yoğun göçle birlikte yurdun birçok yerlerine hatta yurtdışına kadar dağıldık. Öyle ki çocuklarımızın birbirlerini hiç tanıma şansı olmadı. Köylülerimizin bu dağınıklığı ve olanaksızlıklar, birbirlerine akraba olan insanlarımızın tanışamamasına neden oldu. Aynı otobüste, aynı okulda yan yana duran bu insanlar birbirlerine yabancı gibi gidip geldiler. Yazarlarımız, öğretmenlerimiz, hekimlerimiz, müşavirlerimiz,avukatlarımız, mühendislerimiz memurlarımız oldu ve eğitim düzeyimiz de yükseldi fakat yine de bir araya gelemedik. Bundan dolayı birbirimize olduğu kadar gelenek ve göreneklerimize yani kültürümüze de yabancılaştık hazır bulunan derneğimize sahip çıkmıyoruz Bürokrasi ve maddi engellerden öte, bizim bu özverili ve birleştirme ve dayanışma düşüncemiz bazı dostlarımız tarafından yıkıcı eleştirilere maruz kaldı. Fakat biz siz köylülerimize olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz
Siz köylülerimiz için hizmet vermekten onur duyuyoruz. Bu dernek sayesinde bu güne kadar bir çok şeyin başarıldığına inanıyorum. Örneğin; köyümüzün tapu kadastro işlerinin, köy yollarının, aşure günlerinin, kadınlar günü etkinliklerinin, ikincsi yine Boluda olmak üzere beş defa gezinin yapılması bu hizmetler arasındadır.
Düşünen, sorgulayan, araştıran bir toplum yaratmanın yolunun örgütlü olmaktan, dayanışmadan geçer. Öyleyse sevgi ve hoşgörünün olduğu bu yapıyı koruyalım ve yaşatalım.

Bu coşkuyu, heyecanı paylaşmak için siz köylülerimize de görev düşüyor: Derneğimizi büyütmeye .davet eder yönetim kurulu adına bayramınızı kutların Saygılarım laSen yoksan, bir kişi eksiğiz!
Başkan Mehmet ZamanDernek baskanl11m - Mart ayındaki genel kurulda dernek başkanlığı için aday olmayacağım.

Vefat duyurusu - Köylülerimizden Mehmet ÖZCAN (süslü oğlu) 08.02.2008 sabahı kalp krizinden vefat etmiştir. Cenazesi 09.02.08 de köyde toprağa verilecektir. Ailesi ve yakınlarına bsş sağlığı diliyorum. Gökçeharman Keklikpınar Köyü Kül. Day. Derneği adına Başkan Mehmet ZAMAN

tüm ömerhanli hemserilerimize istanbuldan selamlar - bizim akrabalarda yýllar önce ömerhandan ayrýlmýþlar. askerlik þubesinde çalýþan akrabamýz dedem osman güneþi ziyaret ederdi. deniz kuvvetlerinde ahçý olan akrabamýzlada telefonda konuþtuk çukurr kazasýndaki vahit amcayý tanýyor. ben vahit amcanýn yeðeniyim. tüm ömerhanlýlara istanbuldan selamlar

Sayýn Mehmet Zaman - Sayın Mehmet Zaman bey bizim akrabalarda eskiden Gökçeharmandan(eski adı ki biz onu Ömerhan olarak biliriz) ayrılmış. Sivas Divriğinde yaşamış olan ve askerlik şubesinden emekli rahmetli Ali Şeker akrabamızdı. Bizimkileri iyi tanır.Dedemle görüşürdü. Deniz Kuvvetlerinde ahçı olanla da konuştuk babası Ömerhanlı olan akrabamız Vahit amcayı tanıyor. Genelde Mamak Tuzlu Çayırda oturduğunuzu öğrendim. Ben de yıllar önce beş yıl boyunca Mamak da buluman Elektronik Astsubay Hazırlama okulunda okudum. Şimdi emekliyim Yirmi iki senedir İstanbuldayım. Ankarada halen okuyan iki yeğenimiz var Bunlardan biri Ankara tıp fakultesinde okuyor diğeri de Ankara Fen lisesinde Ankara fen lisesinde olan bu yıl üniversite sınavlarına girecek. Ömerhandan göç eden akrabalarımızın soy kütüğünü merak ediyorum. Büyük ninem bizim aslımız Horasandan gelme derdi.Horasandan Ömerhana göç edenler bizim akrabalarımız oluyor. Eski nesil olan Ömerhanlılar bizim akrabaları iyi tanır. Devamlı görüşürlerdi. Rahmetli dedem bir çok kez akrabalarını ziyarete giderlerdi.Bir çok ömerhanlı akrabamız da ben Kayseri de yaşarken dedemi ziyarete gelirdi. Her ne kadar aradan geçen uzun zaman bu bağları koparttı ise de ben akrabalarımın bir kısmının Ömerhandan geldiğini unutmadım. Ömerhanın çevresine göre değişik bir kültür taşıdını biliyorum. Bu farklı kültür aynı zamanda onların ve benim zenginliğimizdir. İnternete bakarken Haziranda Ömerhanlı bir gencin düğünü olduğunu öğrendim. Adını bilmediğim delikanlıya tüm ömürboyu mutluluklar dilerim. Ankara da olsaydım ben de seve seve düğüne katılırdım. Yirmi iki senedirİstanbuldayım. Ömerhanlı akrabaları araştırınca İstanbulda bir çok Ömerhanlı olduğunu öğrendim. İstanbulda Avcılar da oturan Necatinin telefonunu aldım Onunla uygun zamanda görüşecegiz. Sizden ricam bizim akrabalar Ömerhan dan kimlerle kaynaşmışsa onları tanımak Ankarada yaşayan bir de dayım var Oğlu ingilizce öğretetmeni kızıda Ekonomist üniversite de ders veriyor. Benim iki kardeşim de öğretmen. Ömerhandan eski adı Çukur yeni adı Özvatan olan kasabasına soyismi Karazehir olan Soy ismi Günaydın olan belki benim bilmediğim bir kaç soy isim daha var göç etmişler. Bana söylenen Soy ismi Şeker olanlar soy ismi Uyanık olanlar soy ismi sönmez olanlar bir kaç soy isim daha söylediler bizim akrabalarımız oluyor. Belki de sizinle bile akraba çıkma ihtimalimiz var. Benimle temasa geçerseniz Ömerhandan göç edenlerin çok daha fazla olduğunu öğreneceksiniz. Ömerhandan göç eden akrabalarımızın çoğu yurtdışında Büyük ninem çocukken bana hep peri masalları anlatırdı. Bu masallarda genelde Ali ismi geçerdi. Ihtırdılar deveyi bindirdiler Aliyi gibi Ali salavat getirdi gibi şeyler anlatırdı. Biz Sunni geleneğe göre yetiştirildik. Ama bendeki felsefe merakı bir çok filozofu öğrenmeme neden oldu. Süleyman Zamanın internetteki yazılarını okurken onunla düşüncelerimiz birbirine çok benziyor. Sizden bir diğer ricamda Süleyman Zamanın Mail adresini yani internet adresini öğrenmek . İkimizde de çok fazla felsefe merakı var belkide ortak bir sülaleden geliyor ve aynı genleri taşıyoruz. Ben de eski bir Ömerhanlı olarak sitenize üye olmak istiyorum. Tüm Ömerhanlılara İstanbuldan sevgi ve saygılarımla rasim

Rasim kayayanýn dikatine - SAYIN RASİM KAYA ARKADAŞIM YAZINI OKUDUM VE COK DUYGULANMDIM BU DUYARLILIGINA TEŞŞEKÜR EDRİM ÖMERAN KÖYÜMÜZDE KAYA SOYADINDA KİŞİLER BULUNMAKTADIRLAR MEHMET KAYA AİLENİN EN BÜYÜGÜ 1885 DOGUMLUDUR BABASININ ADI HASAN ANNESİNİN ADI GÖHER DİR BUNLARA BAYROGİLLER DERLER UYANIKLARLADA AKRABALIKLARI VARDIR YANLIZIN SANA İNTERNET YOLUYLA FAZLACA BİLGİ VEREMİYECEGİM NEDENİ GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE KONUŞURUZ .SANA ELİMDEKİ TÜM BİLGİLERİ SUNARIM GERCEKTEN YAZMIŞ OLDUKLARINIZ TAMAMEN DOGRUDUR DOGRU YOLDASINIZ SADECE SÖNMEZLER LE İLGİL BÖLÜM BEDE TAM BİLMİYORUM ONLAR KEKLİKPINARDA OTURURLAR DEDELER DİR EN KISA ZAMANDA TANIŞMAK İSTİYORUM TELEFONUM 0312.364.70.03 CEP 0538.898.00.28 ADRESİM TUZLUCAYIR MAH TIP FAK CAD174/2MAMAK ANKARA

TÜM ÖMERHANLILARA ÝSTANBULDAN SELAMLAR. - Mehmet bey Ömerhandan yıllar önce kalabalık aileler grubu Kayseri ilinin eski adı Çukur yeni adı Özvatan olan ilçesine göç etmişler. Bu ilçede sayıları artmış. Bir kaç yüze ulaşmışlar. Benim Elif ebem ve kocası aslen Ömerhanlı idi. Ömerhan kültürünü taşıyordu. Çocukken bize Ömerhan köyünün ninnilerini ve tekerlemelerini öğretti.Dedem bir çok kez Ömerhana gitti. Ömerhanlı bir çok akrabamız da bizleri ziyarete geldi.Hatta ben çocukken bazı Ömerhanlı akrabalar köyde rahat edemedikleri için göç ettiklerini dedeme anlatmışlardı. Ebemin ve dedemin rahmetli olmasıyla aramızda ki bağlar koptu. Özvatan ilçesinin nufusu on bin kadar. Buranın en büyük esnafı Vahit amcadır.Arçelik Beko gibi ürünleri bölge bayisidir. Yozgat Niğde Maraş Sivas gibi illere toptan mal satar. Kasabada hemen herkes onu Ömerhanlı olan babasının adıyla (lakabıyla) çağırır. Yanılmıyorsam dedemin yeğeni olan emniyet amiri Şükrü Çukurlu (Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin koruma müdürü) de Ömerhandan göç eden ailelerden.Bura da bulunun Ömerhanlıların durumu oldukça iyi.Bizim akrabalarımız olan Yeni nesilde üniversite mezun oranı yüz de seksenin üzerinde.Bu gençler içinde Türkiye çapında ÖSYM de dereceye girenler bile var. Bir gün Kayseri ye yolunuz düşerse Çukur ilçesine (yeni adı Özvatan ) uğrayabilirsiniz. O kasaba da Ömerhandan göç etmiş olanların soyunu devam ettiren bir kaç yüz kişiye rastlayacaksınız. Deniz Kuvvetlerinde çalışan Ömerhanlı Ahçı olan kişiyle de bir gün telefonla konuştuk. Çukurda ki Vahit amcayı tanıyor.Vahit amca da ebemin öz yeğeni olur. Ömerhandan Çukura göç edenler benim bildiğim kadarıyla 1- Çukur ilçesinde bir kaç yüz kişi yaşıyor. 2- Kayseri de elli kişi kadar yaşıyor 3-Almanya Hollanda İsviçre Belçika da yüz kişi kadar yaşıyor 4-Ankara da yirmi kişi kadar yaşıyor 5-İstanbulda elli kişi kadar yaşıyor. Ömerhan dan göç edenlerin sayısı oldukça fazla Özellikle genç nesil Büyükninelerinin ve dedelerinin Ömerhandan geldiğini adete unutmuş durumda.Ben unutmadım çünkü benim zamanımda ömerhanlı olan akrabalarla aramızda ki bağlar henüz kopmamıştı ve Ömerhanlı akrabalar bize ziyarete gelirlerdi.Dedem de arasıra karşı ziyarette bulunurdu. Bir gün merak ettim akrabalarımın geldiği köye Ömerhana gitmek istedim. Köyde pek kimsenin kalmadığını söylediler. Askerlik şubesinden emekli akrabamız olan Ali Şekerin adını verdiler. Ömerhana gidecek olursan o sana yardımcı olur dediler. Bir kaç yıl sonra Ali Şekeri sorduğum da ise rahmetli olduğunu söylediler. Ben Ömerhanı hiç görmedim ama ebemin ve dedemin de Ömerhandan geldiğini hiç unutmadım. Ömerhandan göç etmiş olanlardan yeni nesili bilgilendirmek mümkünse onları bu site de buluşturmak istiyorum. Anlıyacağınız Ömerhandan göç edenlerin sayısı tahmin edilenden de yüksek çıkacak.Ömerhanlı olan bir çok kişiyle akrabayız ve aynı genleri taşıyoruz. Buradan İstanbuldan tüm Ömerhanlılara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Rasim.

"KAZIM ABÝ" ARD'NÝN KONUÐU OLDU - "KAZIM ABÝ" ARD'NÝN KONUÐU OLDU Alman Devlet Televizyonu ARD’nin gece haber kuþaðý “Tagesthemen” de konuya geniþ yer verdi ve Berlin’in en sorunlu ilçeleri arasýnda gösterilen göçmen sakinleriyle ünlü Neukölln’de Kazim Erdoganpsikolojik danýþmanlýk yapan ha-ber.com köþe yazarlarýndan Kazým Erdoðan’ý programa konuk  etti. “Kazým Abi” ve bir yýl önce hayata geçirdiði “Erkekler Grubu”nu tanýtan gazeteci Justus Kliss, iþsiz kalarak ailelerini geçindiremeyen ve böylece hem geleneksel rollerine ters düþen hem de çocuklarýna örnek olamayan babalarýn kendi aralarýnda sorunlarýný paylaþarak rahatladýklarýný belgelerken “Erkekler Grubu”nun üyeleri Aziz Güzel ve Süleyman Topaloðlu da ilçedeki inisiyatifin önemli bir boþluðu doldurduðunu dile getirdiler. Ýki çocuk babasý Kazým Erdoðan’ýn eþi Gülüþah Erdoðan da eþinin kurduðu “Erkekler Grubu”nun güven temeline dayandýðýný dile getirip desteklediðini söyledi. Kazým Erdoðan’ýn iþi dýþýnda tamamen fahri çalýþmalarýna dayanan “Erkekler Grubu” sayesinde kahvehanelerle ev arasýnda sýkýþan birinci kuþak erkeklerin doðru bir platforma yönlendiðinin vurgulandýðý program http://www.tagesthemen.de/multimedia/video/video275454.html baðlantýsýndan da izlenebilir. Hayati Boyacýoðlu - ha-ber.com - berlin

Dernek Toplantýsý - Duyuru -
Merhaba sevgili Gökçeharman lýlar,
DÝVRÝÐÝ GÖKÇEHARMAN KEKLÝKPINAR KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIÞMA DERNEGÝ
1994-0645081 Sayý:72 Tarihi:07/02/2010
Sayýn Üye,
Derneðimiz 9. Olaðan Genel Kurulunu 13/03/2010 Cumartesi Günü 13-17 Saatleri arasýnda
Tuzluçayýr Natoyolu caddesi 2/8 kat 4 vöm plaza teras restorant
Mamak /Ankara Adresinde toplanýlacaktýr. Gereðini Bilgilerinize Sunarýz.
GÜNDEM
1)Açýlýþ ve Yoklama
2)Divan Secimi Ve Saygý Duruþu
3)Yönetim Ve Denetim Faaliyet Raporlarýnýn Okunmasý- Müzakere Edilmesi
4)Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn Aklanmasý ve oylanmasý
5)2010.2012 Döneme Ait Tahmini Bütçenin Okunmasý Görüþülmesi ve Oylanmasý
6)Dernek Adýna Gayrimenkul Alýnmasý için yönetim kuruluna yetki Verilmesi
7)Yönetim Kurulu Seçimlerinin Yapýlmasý
a)Yönetim Kurulu (5)Asil (5)Yedek Seçilmesi
b)Denetleme Kurulu(3)Asil(3)Yedek Seçilmesi
8)Dilek Ve Temenniler
Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Mehmet Zaman
Adres:Tuzlucayýr Mah.Týp Fakültesi Cad 174/2 Mamak/Ankara
Tel:0312.389 78 46 Cep:0538.898 00 28


Resimler - Tekel Ýþçilerine Destek
 

{gallery}ti2{/gallery}

05.12.2009 Dayanýþma Gecesi

{gallery}el{/gallery}

Projesiyle dört kuþaðý buluþturdu -
4 Subat 2010 / Aydýn ULUN / BERLÝN
BERLÝN'de yaþayan psikolog, Aufbruch Nekölln e.V'nin kurucusu olan Kazým Erdoðan (56), 'Nesiller Arasý Diyalog ve Buluþma' adlý projesiyle dört kuþagý bir araya getiriyor.
Günümüzdeki en büyük sosyal sorunlarýn iletiþim ve konuþma eksikliðinden kaynaklandýðýný vurgulayan Erdoðan, bu sorunun da en çok göçmen kökenli aileler arasýnda göründügüne dikkat çekti. Ýletiþimsizliðin giderek bir kopukluk ve dýþlanma yarattýðýný bunun da insanlarý yalnýzlýða ittiðine dikkat çeken Erdoðan "Modern hayatýn getirdiði en büyük tehlikelerden biridir bu. Burada yaþayan insanlarýmýz da bu yaþam biçiminden olumsuz etkilenmekte ve giderek çocuklarýyla konuþmayý unutmaktalar. Ya da konuþmalarý belli konularla ve genel anlamda da olumsuz olarak sinirli tutmaktalar. Oysa yaþam zenginliðimiz konuþmaktan görüþmekten geçer" dedi.
Dört kuþaðý topluyor
Büyükbaba, babaanne ve çocuklarý proje etkinlikleri çerçevesinde bir araya getirdiðini ve konunun Türk ailelerde büyük ilgi gördüðüne dikkat çeken Erdoðan, “Ancak Türkiyeli insanlarýn çagýmýzin vebasi olan iletiþimsizliðe karþý büyük bir þansý var. O da hosgörü, selamlaþma, paylaþma gibi deðerlerin olduðu bir ülkeden gelmemiz. Bu deðerlerimizi hatýrlatýyoruz. Çocuklar, anne babalarýn dizi izlemelerinden yakýnýyorlar. Ya da sýk sýk çalýþma hayatýnýn zorluklarýndan bahsettiklerini söylüyorlar. Kendileriyle sadece ders ve az para harcama konusunda konuþuldugundan yakýnýyorlar. Kuþaklar arasýndaki kopukluk iþte böyle baþlýyor ve bu da giderek yalnýzlasan insan sorununa dönüsüyor. Böylece aile olmanýn en büyük temel taþý kopup gidiyor" dedi.

Bu haber ile alakalý Kazým Erdoðan'ý TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 9 Þubat Salý günü dinleyebilirsiniz.  Program Türkiye saati ile 19 da baþlýyor 20 ye kadar devam ediyor. Kültür sanat kiþisel geliþim iletiþim ve psikoloji konularýný ele alan programýn adý Gün Akþam Oldu.

Çocuk bakým parasý uyuma zarar verebilir -
Berlin'deki Türk kökenli babalar Alman Hükümeti'nin planladýðý çocuk bakým parasý uygulamasýna karþý mücadele ediyor. Bunun özellikle çocuklarýn Almanca öðrenmesini olumsuz etkileyeceði düþünülüyor.

Federal Alman Hükümeti, 0-3 yaþ arasýndaki çocuklarýný anaokuluna göndermek yerine evde eðitmek isteyen ailelere, çocuk parasýna ek olarak aylýk 150 euro tutarýnda çocuk bakým parasý ödenmesini planlýyor.

Berlin’in Neukölln ilçesinde yaþayan Türk kökenli babalardan oluþan bir grup, bu planýn uyum sürecine hizmet etmediðini ve yanlýþ olduðunu savunuyor. Ayrýca çoðu ailenin bu parayý çocuklarýnýn eðitimi yerine baþka amaçlar için kullanmasýndan endiþe ediyorlar. Bu nedenle Berlinli Türk babalar, 2013 yýlýndan itibaren yürürlüðe girmesi planlanan çocuk bakým parasý uygulamasýna karþý mücadele ediyor.

Kazým Erdoðan, çocuk bakým parasý planlarýna karþý üç yýl önce Berlin Neukölln’de bir giriþim baþlattý. Türk babalardan oluþan grup, bu plan için ayrýlan 1 milyar 600 milyon euroluk kaynaðýn çocuklarýn yararýna nasýl daha iyi kullanýlabileceði üzerinde kafa yoruyor:

"Burada söz konusu olan bizim sadece göçmen ailelerin çýkarlarýný temsil etmek istememiz deðil. Hayýr, bu toplumsal bir sorundur. Bu, devletin toplumsal ve eðitimle ilgili genel yükümlülükleriyle ilgilidir. Þu anda harcanmasý öngörülen paranýn, sadece göçmen çocuklarýn deðil tüm çocuklarýn geleceðine yapýlmýþ yanlýþ bir yatýrým olduðunun bilincindeyiz.“

Çocuklar haftada 100 kelime öðreniyor

Uzun yýllardýr, göçmen kökenlilerin topluma daha iyi uyum saðlamasý konusunda çalýþmalar yürüten Kazým Erdoðan, politikacýlarýn bu projeyi bir kez daha gözden geçirmeleri için ikna edilmeleri gerektiðini kaydediyor. Erdoðan, göçmen kökenli ailelerin çocuklarýnýn mümkün olduðu kadar erken bir yaþta kreþ ya da anaokuluna baþlamalarýnýn þart olduðunu belirtiyor:

 “Çocuklar bir dili tam olarak iki ya da üç yaþýndayken öðreniyor. Ayrýca bu yaþlar çocuklarýn sosyalleþmesi ve geleceði için çok önemli. Bir çocuk anaokulunda her hafta 100 kelime Almanca konuþursa, bu yýlda 5 bin 200 kelime, iki yýlda da 10 bin 400 kelime eder.”

Eðitim kurumlarýna yatýrým

Neuköllnlü psikologa göre, eðer çocuklar ilk olarak dört yaþýnda anaokuluna baþlar ve aileleri de onlara Almanca öðretecek durumda deðilse, bu kelimeleri öðrenemezler. Ne yazýk ki çoðu göçmen ailede bu durum söz konusu.

Bu nedenle, babalardan oluþan grup, çocuk bakým parasý için ayrýlan kaynaðýn, eðitim kurumlarýna aktarýlmasýný tavsiye ediyor. Bu sayede, kötü durumdaki okullar yenilenebilir ve göçmen kökenli öðretmenler de çalýþtýrýlabilir. Erdoðan, böyle bir yatýrýmýn meyvelerinin 10-15 yýl içerisinde alýnabileceðini belirtiyor.

Göçmenler nasýl yaklaþacaktýr?

Neukölnlü grupta yer alan babalar, bu tarz bir ödemenin özellikle göçmen kökenli ailelere cazip geleceðini ve çocuklarýný anaokullarýndan alacaklarýný düþünüyor. 26 yaþýnda, iki kýz çocuðu babasý Cihat Balaban da ayný görüþte:

“Bu insanlar o zaman, 'Pekâlâ çocuklar evde kalýr, ben de ayda 700-800 Euro alýrým' der. Bazýlarý bunu yapacaktýr. Bu iyi olmaz, çünkü o zaman çocuklar hiçbir þey öðrenemez. Çocuklar anaokuluna gitmeli, diðer çocuklarý, diðer uluslarý tanýmalý, entegre olmalý ya da ufak tefek el iþlerinin nasýl yapýldýðýný öðrenmeli. Ailelerin bunun için evde zamanlarý olduðunu sanmýyorum.“

Anneler de tepkili

Bazý genç anneler de babalarla ayný görüþü paylaþýyor. 6 yaþýnda ikizleri bulunan Nazmiye Haným'ýn çocuklarý þimdi birinci sýnýfa gidiyor. Ýkizlerinin bundan önce iki yýl boyunca anaokuluna gittiðini kaydeden Nazmiye, bundan çok memnun kaldýðýný söylüyor:

“Bu 150 euroluk çocuk bakým parasýný istemiyorum. Evde kalýrlarsa bu, çocuklarýmýn geleceði için iyi olmaz. Ben iyi Almanca konuþamýyorum ancak neticede biz Almanya’da yaþýyoruz. Çocuklarýmýn Almanca öðrenmesi benim için çok önemli. Çünkü bu onlarýn geleceði için þart. Her çocuk haftada 100 kelime Almanca öðreniyor. Eðer bir çocuk bir yýl evde kalýrsa, bu bin kelime eksik öðrenecekler demektir. O zaman gelecekleri için çok önemli bir þey kaybedilir.“

© Deutsche Welle Türkçe Sabine Ripperger / Çeviri: Baþak Sezen
Editör: Murat Çelikkafa
Kaynak


*** "Evde çocuk bakým parasý okullara verilsin" -

Berlin Neukölln Ýlçesinde yaþayan bir grup Türk baba, Federal Hükümet'in planladýðý, ''Evde çocuk bakan ailelere heray 150 Euro verilsin'' uygulamasýna karþý çýkarak, ''Evde çocuk bakým parasý okullara ve yuvalara verilsin'' görüþünü savundular.

''Evde çocuk bakým parasý okullara verilsin''

Berlin Neukölln Ýlçesinde yaþayan bir grup Türk baba, Federal Hükümet'in planladýðý, ''Evde çocuk bakan ailelere heray 150 Euro verilsin'' uygulamasýna karþý çýkarak, ''Evde çocuk bakým parasý okullara ve yuvalara verilsin'' görüþünü savundular.

PARAYA HAYIR

Berliner Zeitung Gazetesi’nde yayýnlanan, ''Türk babalar evde bakým parasýný istemiyor'' baþlýðý ile verdið haberde, Emser Str.'de bulunan Neuköllner Leuchtturm adlý kuruluþta, haftada bir toplanan babalarýn yaptýðý yazýlý açýklamaya deðindi. Haberde babalar, Federal Hükümeti oluþturan partilere çaðrýda bulunularak, ''2013 yýlýnda yürürlüðe girmesi beklenen yasa yanlýþ. Ayrýca arttýrýlan 20 Euroluk çocuk parasýnýn da ailelere verilmemesi gerekir. Bunun yerine, bu paralar daha kaliteli bir eðitim için harcanmalý. Bizler yeterince Almanca öðrenemediðimiz için, hala birçok iþimizi tercümanla halediyoruz.''

ÇOCUKLAR EVDE TUTULURLAR VE ...

Açýklamanýn devamýnda, çocuklarýnýn ve torunlarýnýn iyi Almanca öðrenerek bu ülkede geleceklerini kurmalarýný istediklerini belirten babalar, ''Onlarýn çýkarlarýný Alman toplumuna yakýnlaþmada görüyoruz. Bunun içinde, çok erken yaþta Almanca öðrenme, bu ülkenin kültürel, sosyal yapýsýný tanýmalarý gerekiyor. Eðer bu para ailelere ödenirse, göçmenlerin büyük çoðunluðunun çocuklarý anneleri veya büyükannneleri ile evde kalýrlar ve okul çaðýna geldiklerinde yeterince Almanca öðrenemezler. Ayrýca, yabancý gençlerin önemli bir kesimi okulu diplomasýz terk ediyor. Bu para buralara yönelik de kullanýlabilinir.

Bu nedenle, bizler sözkonusu meblaðýn direkt okullara ve çocuk yuvalarýndaki eðitim, sosyal, kültürel aktivitelerin daha iyi duruma getirilmesi için harcanmasýný talep ediyoruz. Okul ve yuvalar, parayý düzenli þekilde nasýl ve nerede kullandýðýna dair, okul aile birliðini bilgilendirmesi yeterli'' diyen babalarýn isteklerini yazýlý hale getirip, basýn açýklamasý olarak kamuoyuna açýklayan Neuköllner Leuchtturm çalýþaný Kazým Erdoðan, ''Yýlbaþýndan itibaren heray 20 Euro fazla çocuk parasý ödenecek. Umarýz, birçok aile bu parayý çocuklarýnýn geleceði için okullara ve yuvalara baðýþlarlar. Ayrýca, 2011 yýlýna kadar yeni bir yasa çýkarýlarak ''evde çocuk bakým parasý'' uygulamasý iptal edilir'' umudu da taþýdýklarýný dile getirdi.

Yusuf MÝRZANLI - ha-ber.com

KaynakBerlin Neukölln'de okuma ve dil haftasý baþladý - Berlin Neukölln'de okuma ve dil haftasý baþladý
Yayýn Tarihi: 31 Mayýs 2010
Berlin'de Türkiye kökenli göçmenlerin de yoðun olarak yaþadýðý Neukölln semtinde 29 Mayýs günü baþlayan "Okuma ve Dil Haftasý" 6 Mayýs 2010 Cumartesi gününe kadar sürecek. Türkiye kökenli birçok yazar da etkinliklere katýlýyor. Ayrýca okullarda ilginç okuma ve etkinlikler düzenleniyor, yarýþmalar var. Üstelik 6 Haziran 2010 günü Evren Þekerci'nin sunacaðý Cafe Alaturka yayýný da Neukölln'deki kapanýþ etkinliðinden canlý yayýnlanacak.
Kazým Erdoðan ile söyleþi
Köln Radyosu (31.05.10), 4'15

{mp3remote} http://www.gokceharman.de/ke/2010/100531_sprachwoche_erdogan415.mp3{/mp3remote}
Orjinal Haber Kaynak


Funkhauseuropa - Köln Radyosu - Kültür - Kültür - Pazartesi - Cuma, Saat 18.00 - 19.00
Das Cover des Buches Halbmondwahrheiten; Rechte: Random House
Halbmondwahrheiten: Türkiye'den gelen erkeklerin "gerçek hikâyeleri" Yayýn Tarihi: 9 Aðustos 2010
 Kadýnlarý döver, agresiftir, otoriterdir, aþýrý dinci ve muhafazakardýr. Almanya’da yaþayan Türkiyeli erkeklerin medyadaki imaji böyle genelde, yani epey olumsuz. Üstelik genelde paralel bir toplumda yaþadýklarý ve kendi aralarýna dýþarýdan kimseyi sokmadýklarý düþünülür. Oysa gazeteci yazar Isabella Kroth bunun hiç de böyle olmadýðýný söylüyor. Kroth bugün yayýnlanan »Halbmondwahrheiten«, Türkçesi ile »Hilal gercekleri« adlý kitabýnda 12 Türkiye kökenli erkeði tanýtýyor. Bu portreler Almanya’daki Türk erkeklerinin olumsuz imajini degistirmeye yetmeyecek belki, ama en azýndan kimi kafalarda soru iþareti yaratacak. Köln Radyosu ekibinden Kemal Hür kitabi okudu, yazarla ve kitapta tanýtýlan erkeklerle konuþtu.
 
Halbmondwahrheiten: Türkiye'den gelen erkeklerin "gerçek hikâyeleri" Kemal Hür'ün haberi Köln Radyosu (09.08.10), 2'41 Programý Dinlemek için týkla
{mp3remote} http://www.gokceharman.de/ke/2010/100809_halbmondwahrheiten_hur241.mp3{/mp3remote}
Kaynak


Birgün - 19.10.2010 - Kazim Erdoðan -
NEUKÖLLN HAREKETÝ DERNEÐINiN KURUCUSU PSÝKOLOG KAZIM ERDOÐAN:
Paralel toplumlar oluþtu,Saðlýklý iletiþim kurulamadý


Berlin’de göçmenlerin sorunlarýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarla tanýnan psikolog Kazým Erdoðan: “Bu tartýþmalarla yýllardýr yaptýðýmýz olumlu çalýþlmalara darbe vuruluyor”

devamýný oku týkla


Kazým Erdogan'a hoþgörü ödülü -
Berlin'in Neukölln ilçesinde çeþitli uyum projeleri yürüten ve Neukölln belediyesinde psikolog olarak çalýþan Kazým Erdoðan, çalýþmalarýndan dolayý "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký" adlý derneðin ödülünü aldý
Kazým Erdogan'a hoþgörü ödülü
Almanya'nýn baþkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde çeþitli uyum projeleri yürüten ve Neukölln belediyesinde psikolog olarak çalýþan Kazým Erdoðan, çalýþmalarýndan dolayý "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký" adlý derneðin ödülünü aldý

Dünya Kültürler Evi'nde (Haus der Kulturen der Welt) düzenlenen ödül töreninde, Erdoðan'a 5 bin Euroluk "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký Ödülü" Almanya Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Christoph Bergner tarafýndan verildi.

Bu ödül ile birlikte ''demokrasi ve hoþgörü elçisi'' de ilan edilen Erdoðan'ýn, Neukölln ilçesinde kurduðu "Aufbruch Neukölln" ve "Bürgerstiftung Neukölln" dernekleri kapsamýnda Almanya'da "Türk Babalar Grubu" ile "Dil ve Okuma Haftasý" adlý projeleri hayata geçirerek toplum için yaptýðý çalýþmalar nedeni ile ödüle layýk görüldüðü belirtildi.
Bu ödülün kendisi için þimdiye kadar yaptýðý fahri ve gönüllü çalýþmalarýnýn onurlandýrýlmasý anlamýna geldiðini belirten Erdoðan, "Bu ödülü Neukölln ilçesinde yaþayan tüm güzel insanlar için aldým" dedi.Almanya'da 35 yýldan beri yaþayan Erdoðan, konuþma yaptýðý her yerde bir projeyi anlattýðýný ifade ederek, bu kez de "Ýletiþim Zinciri" adlý projesinin tanýtýmýný yaptý. Sorunlarýn yüzde 90'ýnýn iletiþimsizlikten kaynaklandýðýný ifade eden Erdoðan, herkese haftada bir saat boyunca baþka bir kiþi ile konuþmasý çaðrýsýnda bulundu. Erdoðan, konuþulacak ortak dilin Almanca olacaðýný, böylelikle göçmen kökenlilerin de haftada en az beþ yeni kelime Almanca öðrenebileceðini kaydetti. Erdoðan, aldýðý 5 bin Euroluk para ödülünü, bu yýl içinde düzenleyeceði "Dil ve Okuma Haftasý" için kullanacaðýný sözlerine ekledi.ha-ber.com / Erbil BAÞAY / Berlin
Orijinal Kaynak


Erkekler karþý "sözlü þiddet" artýyor - Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.

Almanya'nýn baþkenti Berlin'de göçmenlerin yoðun olarak yaþadýðý Neukölln ilçesinde psikolog olarak görev yapan ve erkeklerin biraraya gelerek terapi amacýyla birbirine sorunlarýný anlattýðý "Babalar ve Erkekler Grubu"nu kuran Kazým Erdoðan, Türk erkeklere eþleri tarafýndan aðýrlýklý olarak uygulanan "sözlü þiddetin" son yýllarda arttýðýný belirterek, erkekler için dayanýþma merkezlerinin Almanya'da yok denecek kadar az olduðunu söyledi.
 
Hamburg kentinin Altona ilçesinde, Rosa-Luxemburg Vakfý tarafýndan "Cinsiyet Ýliþkileri" adý altýnda düzenlenen bir toplantýda konuþan psikolog Erdoðan, eþleri tarafýndan sözlü hakaretlere maruz kalan Türk erkeklerin büyük bir baský altýna girdiðini ifade ederek, "Almanya'da son yýllarda artan iþsizlik ve ekonomik nedenlerden dolayý erkeklere yönelik þiddet de artýyor" diye konuþtu.
Erdoðan, eþleri ile sorunlarý olan erkeklerin, sorunlarýný kahvehanelerde ya da çalýþtýklarý iþ yerlerinde paylaþmak istemediðini ve kendi kurduðu "Erkekler ve Babalar Çalýþma Grubu"nda bu sorunlarýný dile getirdiklerini, bu sorunlara hep birlikte çözüm aramaya çalýþtýklarýný kaydetti.
 
Erdoðan, "Özellikle evlilik yolu ile buraya gelen 'ithal' erkekler þiddete maruz kalmakta. Eðer eþinin Almanca'sý iyiyse ve kendisine göre daha iyi bir iþi varsa erkekler sözlü þiddete maruz kalmakta. Eþinden harçlýk almak zorunda kalan erkeklerde psikolojik sorunlar baþlamakta. Türkiye'de eve bakan erkek olarak algýlanýr. Bu rolün deðiþtiðini hisseden iþi olmayan erkek ya da baba bunalýma girmekte. Kurduðum bu 'Erkek ve Baba Çalýþma Grubu' Almanya çapýnda yaygýnlaþmalý" dedi.
 
Türkler arasýnda aþaðýlama, tehdit etme, hor görme gibi psikolojik þiddetin genel olarak da arttýðýný belirten Erdoðan, Almanya'da 50 yýldan beri Türkler hakkýnda konuþulduðunu, ancak Türkler ile birlikte oturularak, sorunlarýnýn konuþulmadýðýný ifade etti.
Grubuna katýlanlarýn sayýsýnýn her geçen gün hýzla arttýðýný kaydeden Erdoðan, erkeklerin genelde kumar baðýmlýlýðý, iþsizlik, eþleri tarafýndan evden kovulma gibi nedenlerden dolayý bu gruba katýlmak istediðini söyledi.

Eþinden ayrýlan ve çocuklarýný yalnýz yetiþtiren kadýnlarýn, özellikle erkek çocuklarýný farkýnda olmadan "yedek eþ" gibi büyüttüðünü de belirten Erdoðan, bu çocuklarýn henüz 10 yaþýna bile varmadan kendilerini evin reisi gibi gördüðünü ifade etti.
Erdoðan, her türlü þiddetin ve sorunun, kadýn ve erkekler arasýndaki iletiþim ile giderilebileceðine inandýðýný, Almanya'da bu konularda danýþmanlýk hizmeti veren merkezlere gerekli desteðin verilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.
Süheyla Kaplan / Hamburg
Orjinalhaber


Metropol FM - Haber - Kazým Erdoðan ile söyleþi: 2011 Metropol FM Haber: Gülay Durgut
Programý Dinlemek için týkla
Kaynak  {mp3remote}http://www.gokceharman.de/ke/2011/kegdmfm.mp3{/mp3remote}

Amerikanin Sesi 11.03.2013 - Almanya’daki Türk Erkekler Örgütleniyor - Michael Scaturro 11.03.2013 - www.AmerikaninSesi.com

Almanya’daki Türk Erkekler Örgütleniyor

Avrupa’nýn göçmen erkekler için kurulan ilk destek grubunu yöneten Kazým Erdoðan, Almanya’daki Türk erkeklerinin kendilerini yalnýz hissettiðini, bu duygularýn da aile içi þiddete yol açtýðýný söylüyor


Kaynak

Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com