Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow GÝDERLER arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

GÝDERLER PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Friday, 09 June 2006

Rating 3.5/5 (17 votes)

Kendini bilmeyen, onca insanlar 
Fesatlýk tohumu, ekip gidenler 
Ýnsanlara nice, aðý sunanlar 
Bakmadan ardýna, çýkýp gidenler 
 
Hiç emek vermeden, bunca serveti 
Nasýl da kazandýn, nedir hikmeti 
Bunca çalýþmanýn, yok bereketi 
Bükülüp belleri, yoksul gidenler 
 
Tüm yaþamýn yükü, yansýr tenine 
Ýnmeden olayýn, hiç temeline 
Kapýlmýþ, yürümüþ, aþkýn seline 
Sönmeden ateþi, közsüz gidenler 
 
Keramet bulunmaz, insan baþýnda 
Çok anlam gizlidir, kalem kaþýnda 
Gerçeklik arama, asla düþünde 
Nice hayallere, girip gidenler 
 
Bilmez isen eðer, kendi eksiðin 
Taslarsan büyüklük, kalmaz etiðin 
Sende Zamaným’da, sonsuza deðin 
Yaþayýp, durulmaz, bilip gidenler 

 
< Önceki   Sonraki >