Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow ÝNSAN OLMAYA GELDÝM arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

ÝNSAN OLMAYA GELDÝM PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Monday, 19 June 2006

Rating 3.3/5 (15 votes)

Doðdum bir bedenden, dünyaya geldim 
Bu cimi bedende, ulvi can buldum 
Birleþtim, göründüm, tüm birlik oldum 
Mekanda bir insan olmaya geldim 
 
Ayakla yürüdüm, elimle tuttum 
Gözlerimle gördüm, dilimle tattým 
Anlam katmak için, çok sanat yaptým 
Yaþamda bir insan olmaya geldim 
 
Dokundum derimle, þeyi tanýdým 
Ben doðmadan önce, nerde varýdým 
Aþka yönlendiren, tinsel harýdým 
Özümle bir insan, olmaya geldim 
 
Beynimle kavradým, tüm nesneleri 
Aklýmla çözümler, oldum þeyleri 
Deryaya baðladým, tüm nehirleri 
Bütünde bir insan, olmaya geldim 
 
Buldum tekerleði, yolu kýsalttým 
Demirle, çelikle, aletler yaptým 
Nice buluþlarla, Ay’a ulaþtým 
Teknikte bir insan olmaya geldim 
 
En küçük maddeyi, çözümler oldum 
Çözdüm genetiði, þifremi buldum 
Evrensel yasaya, bilimle vardým 
Bilimde bir insan olmaya geldim 
 
Evrende karþýtlýk, ilkesi gördüm 
Varolan her þeyde, kaosa erdim 
Çatýþký içinde, çatýþký sezdim 
Doðada bir insan olmaya geldim 
 
Ýnsandým aðladým, zamanla güldüm 
Bazen nefret ettim, bazen de sevdim 
Çok gönül kazandým, çok gönül kýrdým 
Duyguda bir insan olmaya geldim 
 
Bayramlar var ettim, barýþ saðlasýn 
Uçaðý ürettim, hýzlý yol alsýn 
Herkes saðlýcakla, gönençle kalsýn 
Kültürde bir insan olmaya geldim. 
 
Zamaným yaþamda görür insaný 
Gelip geçicidir, bu dünya haný 
Doymak bilmeyenler, akýttý kaný 
Toplumda bir insan olmaya geldim 
 
07.01.2006  

Son Güncelleme ( Monday, 19 June 2006 )
 
< Önceki   Sonraki >