Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow SÖZLERÝM arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

SÖZLERÝM PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Monday, 19 June 2006

Rating 3.0/5 (20 votes)

Uyan artýk gaflet, uykularýndan 
Kýzma, aydýnlatan uluca nurdan 
Ýrfan beklenir mi? Görgüsüz kuldan 
Kendin bilmezlere benim sözlerim 
 
Hakikat ehlinden uzaksan eðer 
Heyula olgunun baþýymýþ meðer 
Sevginin üstünde, yoktur bir deðer 
Sevgisizleredir benim sözlerim 
 
Muhannet olana, sakýn yaklaþma 
Bildiðim meyveyi, mezatça satma 
Müptela olup ta, normali yýkma 
Nadan,haramiye benim sözlerim 
 
Oyunbazlýk yapýp, düzeni bozan 
Arsýza kar etmez, akýllý izan 
Kazandýðýn þeyi, emekçe kazan 
Nice sülüklere, benim sözlerim 
 
Boþ söze aldýrmaz, bil ki Zamaným 
Eksilmez baþýmda, kara dumaným 
Soysuza, hýrsýza, eyyama ahým 
Ýnsan bozanlara benim sözlerim  

 
< Önceki   Sonraki >