Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow BENÝM KÖYÜM arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

BENÝM KÖYÜM PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Thursday, 01 March 2007

Rating 2.9/5 (15 votes)

Sessiz ve kimsesiz þu benim köyüm 
Anasýz babasýz yetime dönmüþ 
Soðuk sularýna olmazdý doyum 
Çekilmiþ o sular bir çöle dönmüþ 
 
 
Koyun otlatmaya ot bulamazdýk 
Gizli gizli çayýrlarý yayardýk 
Tarla tümlerine öküzler korduk 
Yok olmuþ çayýrlar bir kýra dönmüþ 
 
Çaþýr otu çok biterdi bayýrda 
Yemlik kuzukulak biter çayýrda 
Ýnsanlar çalýþýr daðda ve kýrda 
Keveni çaþýrý ormana dönmüþ 
 
Ala öküz sarý inek ve koyun 
Hayat vermekteydi sütü yoðurdun 
Eskide nasýlmýþ þimdi ne oldun 
Savaþla yok olmuþ yöreye dönmüþ 
 
Ormaný çoðalmýþ yoktur neþesi 
Filizlenmiþ çekem çamý meþesi 
Bir zamanýn Ali Babanýn sesi 
Yok olmuþ kimseler harabe dönmüþ 
 
Her evin önünde davar sürüler 
Sürüler doluydu yazý dereler 
Sessiz ve sedasýz kalmýþ yöreler 
Yöresi yolmuþ virane benzer 
 
Ýþte böyle gördüm ana vataný 
Vatandaki mezarlýkta yataný 
Cafer ZAMAN derki Ebe Ataný 
Ziyaretçi görmez garibe benzer 

 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy36145 = 'semahat_zaman' + '@';
 addy36145 = addy36145 + 'hotmail' + '.' + 'com';
 document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy36145 + '\'>' );
 document.write( addy36145 );
 document.write( '<\/a>' );
 //-->\n </script><script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '<span style=\'display: none;\'>' );
 //-->
 </script>Bu mail adresi spam botlara karþý korumalýdýr, görebilmek için Javascript açýk olmalýdýr
 <script language='JavaScript' type='text/javascript'>
 <!--
 document.write( '</' );
 document.write( 'span>' );
 //-->
 </script>CAFER ZAMAN

Son Güncelleme ( Monday, 19 March 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >