Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow GERÇEKLER arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

GERÇEKLER PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Sunday, 02 July 2006

Rating 2.5/5 (17 votes)

Yok mudur? Sizlerde net gören gözler 
Hani verdiðiniz, o tatlý sözler 
Enerjisiz tene, dayanmaz dizler 
Bu kadar gerçeði, bilemiyoruz 
 
Bilmem neden, onu sat bunu sat 
Yoksul býraktýnýz bu halký kat, kat 
Kalmadý ki artýk bu halkta takat 
Nereye gideriz, göremiyoruz 
 
Topraðýmýz vardý, vermedi aða 
Daha çok ezildik, uydukça çaða 
Hiç yalnýz çýkýlmaz, bir ulu daða 
Bu kadar zorluðu, sezemiyoruz 
 
Emeði kemirdi, büyük patronlar 
Hani kime kaldý, saraylar hanlar 
Emperyal güçlerce, döküldü kanlar 
Tutulmuþ lal diller, soramýyoruz. 
 
Onursuz olur þu, kan emiciler 
Görgüsüz olurmuþ, sonra görenler 
Candan olur insanlýðý bilenler 
Can ile candaþlýk kuramýyoruz. 
 
Zamaným insanlýk, benim emelim 
Ýnsan geldim, insan kalýr temelim 
Haksýza, eyyama, olmaz ki yerim 
Yaþamda gerçekçe, gülemiyoruz. 
 
 
22.06.2006 

 
< Önceki   Sonraki >