Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow Benim Köyümün arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

Benim Köyümün PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Wednesday, 25 April 2007

Rating 2.8/5 (15 votes)

cafer zaman    24 Nisan 2007 23:31 | t.c. ankara
Her an her zaman aklýmda olan
Adý keklikpýnar benim köyümün
Yirmi beþ haneden bir eve inen
Yaþayana mazi olmuþ benim köyümün

Geçimi yaþamý çiftçilik falan
Koyuna kuzuya sýðýra çoban
Bunlarda þenlenirdi hep yazý yaban
Doðasý çok güzel benim köyümün

Traktörü öküz arabasý atlar
Bunlarla taþýnýrdý ekinler otlar
Orakla ekin biçilir denir ýrgatlar
Geçimi böyle idi benim köyümün

Kervancýlýk yapýyordu bazýsý
Bazýlarýnýn yoktu koyun kuzusu
Geçim zorluðundaydý köyün yarýsý
Mazisi böyleydi benim köyümün

Kekik çoktur yazýlarý yabaný
Kýnalý keklikler dolu her yaný
Bir meramýz vardý Keklikpýnarý
Ýsmi buradan gelir benim köyümün

Köyümün karþýlarý çamý meþesi
Þafak vakti kýnalý kekliðin sesi
Koyun kuzu oðlaklarýn o meleþmesi
Böyle geçmiþi var benim köyümün

Kuþluk vakti köye iner sürüler
Sürüyü saðmaya hep keyveniler
Mis gibi yoðurtlar, yayýkta yaðlar
Böyle günleri vardý benim köyümün

Düðünlerde davul zurna çalýnýr
Halay, paso ve semahlar dönülür
Gelin ata biner selavatlanýr
Düðünü þen olur benim köyümün

Geçmiþimi andým yazdým bunlarý
Birbirine hasret köyüm canlarý
Bu hayatý yaþamýþ Cafer Zamaný
Ýnsanýna hasret benim köyümün

 
 
< Önceki   Sonraki >