Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow ÖZÜNÜ BÝLMEYEN arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

ÖZÜNÜ BÝLMEYEN PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Monday, 24 September 2007

Rating 3.1/5 (17 votes)

Süleyman Zaman    23 Eylül 2007 00:29 |
Kendi özünü bilmeyen her kiþi
Yabancýlaþýr doðaya, topluma
Rantiyeden kazanýyorsa iþi
Bilemez, emeði,boþ ver sen Yakup

Üreten güzelleþtirir dünyayý
Araþtýran bilir güneþi ayý
Sevgisiz birisi bilmez sevdayý
Sevgi üretmektir bilisin Yakup

Dinozoru bilmez onu suçluyor
Nadanca duruþla neyi buluyor
Yaþamýn dýþýnda geri duruyor
Bilimden uzak olandýr o Yakup

Her þey karþýtýný anda doðurur
Aydýn olaný, karanlýk soðurur
Bilisiz tavýrla, tavana vurur
Aldýrma boþ görüþleri sen Yakup

Baðýmsýz olmayan özgür olamaz
Özgür olamayan kimlik bulamaz
Kimlik bulamayan insan kalamaz
Kul olana sözün olmasýn Yakup

Paylaþmak kötüyse insanlýk nedir
Sevgi taþýmayan cansýz bir sedir
Ýnsan nebatat, maden hangi þeydir
Duygusuz insaný neyleyim Yakup

Ýnsan tek baþýna imsanlaþamaz
Ýnsan tek baþýna yalnýz kalamaz
Ýnsan tek baþýna, özgür olamaz
Bireyci olana ne deyim Yakup

Aldýrma olguyu kavramayaný
Aldýrma þeyi duragan sananý
Aldýrma günlük olana kananý
Akýl dýþý olaný boþ ver Yakup

Ýnsan kültür varlýðýdýr bilmiyor
Ýnsan doðanýn sözcüsü sezmiyor
Zamanýma sorup hiç öðrenmiyor
Cahilce duruþa ne deyim Yakup

 
< Önceki   Sonraki >