Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow E- Devlet arrow Arþiv arrow Kazým Erdogan'a hoþgörü ödülü arrow Flaþ Haberler arrow Flaþ Haberler 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Flaþ Haberler Flaþ Haberler

Kazým Erdogan'a hoþgörü ödülü PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Thursday, 08 September 2011

Rating 2.5/5 (19 votes)

Berlin'in Neukölln ilçesinde çeþitli uyum projeleri yürüten ve Neukölln belediyesinde psikolog olarak çalýþan Kazým Erdoðan, çalýþmalarýndan dolayý "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký" adlý derneðin ödülünü aldý
Kazým Erdogan'a hoþgörü ödülü
Almanya'nýn baþkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde çeþitli uyum projeleri yürüten ve Neukölln belediyesinde psikolog olarak çalýþan Kazým Erdoðan, çalýþmalarýndan dolayý "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký" adlý derneðin ödülünü aldý

Dünya Kültürler Evi'nde (Haus der Kulturen der Welt) düzenlenen ödül töreninde, Erdoðan'a 5 bin Euroluk "Demokrasi ve Hoþgörü Ýttifaký Ödülü" Almanya Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Christoph Bergner tarafýndan verildi.

Bu ödül ile birlikte ''demokrasi ve hoþgörü elçisi'' de ilan edilen Erdoðan'ýn, Neukölln ilçesinde kurduðu "Aufbruch Neukölln" ve "Bürgerstiftung Neukölln" dernekleri kapsamýnda Almanya'da "Türk Babalar Grubu" ile "Dil ve Okuma Haftasý" adlý projeleri hayata geçirerek toplum için yaptýðý çalýþmalar nedeni ile ödüle layýk görüldüðü belirtildi.
Bu ödülün kendisi için þimdiye kadar yaptýðý fahri ve gönüllü çalýþmalarýnýn onurlandýrýlmasý anlamýna geldiðini belirten Erdoðan, "Bu ödülü Neukölln ilçesinde yaþayan tüm güzel insanlar için aldým" dedi.Almanya'da 35 yýldan beri yaþayan Erdoðan, konuþma yaptýðý her yerde bir projeyi anlattýðýný ifade ederek, bu kez de "Ýletiþim Zinciri" adlý projesinin tanýtýmýný yaptý. Sorunlarýn yüzde 90'ýnýn iletiþimsizlikten kaynaklandýðýný ifade eden Erdoðan, herkese haftada bir saat boyunca baþka bir kiþi ile konuþmasý çaðrýsýnda bulundu. Erdoðan, konuþulacak ortak dilin Almanca olacaðýný, böylelikle göçmen kökenlilerin de haftada en az beþ yeni kelime Almanca öðrenebileceðini kaydetti. Erdoðan, aldýðý 5 bin Euroluk para ödülünü, bu yýl içinde düzenleyeceði "Dil ve Okuma Haftasý" için kullanacaðýný sözlerine ekledi.ha-ber.com / Erbil BAÞAY / Berlin
Orijinal Kaynak

Son Güncelleme ( Thursday, 08 September 2011 )
 
< Önceki   Sonraki >