Menu Content/Inhalt
Anasayfa arrow Şiir arrow NE GÜZEL arrow Þiir arrow Þiir 
HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

NE GÜZEL PDF Yazdýr E-posta
Yazar   
Sunday, 12 November 2006

Rating 2.6/5 (17 votes)

Kýrmýzý, beyaz, sarý, pembeli çiçekler  
Çok anlam katýyor yaþama farklý renkler  
Sevgiye yönelse mekanda tüm yürekler  
Olaný paylaþarak yaþamak ne güzel  
 
Gün aðarýrken, bahçede kuþlar ötüþür  
Rengarenk çiçekler, miksi amber kokuþur  
Mavi gök rengi, ortamla güzel uyuþur  
Gök rengi, gül kokusu, kuþ sesi ne güzel  
 
Doða saklar kendini, varlýðý gizemli  
Doðanýn yaþlarý akýyor, nemli, nemli  
Atalým içten kini, olmayalým kemli  
Kendi özünü doðada görmek ne güzel  
 
Evrende varlýklar çeþit,çeþit oluþmuþ  
Her görüngü özde birbirine karýþmýþ  
Doðada varlýklar hep sürekli yarýþmýþ  
Evrenin tümünü, özde görmek ne güzel  
 
Bir yandan sevgilinin o sýcacýk teni  
Bir yandan serinlik verir esen sam yeli  
Oluþan tüm olgulara denmesin beli  
Ýnsanýn sevipte, sevilmesi ne güzel  
 
Zamaným özümsedi varlýðýn gizini  
Her zaman sürer oldu gerçeðin izini  
Doðayla bütünlük kuran özgün tezini  
Akýl, Bilgi, sezgiyle kavramak, ne güzel

23.07.1998

Son Güncelleme ( Sunday, 12 November 2006 )
 
< Önceki   Sonraki >