HEPSI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

AdanZye Þiir Þiir

Neden
Yazar   
Friday, 09 February 2007

Rating 3.3/5 (18 votes)

Ýnsaný insan eden kendi özüdür 
Ýnsaný rezil eden de kemci sözüdür 
Ayný þeyi yansýtan, kinci tözüdür 
Neden bu kadar saldýrgansýn bilemem 
 
Dünyayý tanýrým, bilirim insanlýðý 
Ýçimde atarým, büftanca hamlýðý 
Yýkmaya çalýþýrým tinde karanlýðý 
Neden özün ile gamlý gamlýsýn 
 
Benim ne olduðumu nerden bilirsin 
Gördüm gönül gözünü, horca gelirsin 
Býrak karmaþayý, dostluk bilinsin 
Neden saldýrýda harlý harlýsýn 
 
Durmadan laf vurup, masum olunmaz 
Virane gönüllere hançer vurulmaz 
Alaycý tavýrlarla menzil alýnmaz 
Neden tavýrlarda zorlu zorlusun 
 
Ben özgür beyinliyim görüþüm nettir 
Sunmak istediðim özde güzel çiçektir 
Zamanýma bu haksýzlýk sözde tüfektir 
Neden saldýrganlýðýnla canlý canlýsýn 
Son Güncelleme ( Friday, 09 February 2007 )